A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 számú, „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projekt konzorciumi formában került megvalósításra.

 

A konzorcium vezetését az ELTE szakértői biztosították. 

 

Tartalmi szempontokat szem előtt tartva célunk – a projekt által biztosított eszközök kihasználása révén - továbbra is az, hogy a magyar pedagógusképzés első számú szakmai, módszertani, képzési és tudományos-kutatási bázisaként jelenjünk meg. Ennek érdekében törekedtünk a pedagógusképzésben érintett hat kar belső erőforrásainak és kompetenciáinak összehangolására, a pedagógusképzés tartalmi és képzésszerkezeti összehangolására. Az Egyetem célja az volt, hogy a pedagógusképzés területén vezesse, illetve szakmailag támogassa az érdekelt intézmények, képzőhelyek szakmai együttműködéseit, fejlesztéseit. 

 

E célok megvalósulása érdekében támogatta, kezdeményezte: 

  • Az egyes (karokhoz rendelt) alprojektek, tartalmi és módszertani fejlesztések megvalósulását
  • A belső és külső intézményi kapcsolatok fejlesztését,
  • A pedagógusképzés koordinációját, szakmai támogatását a közép-magyarországi és egyéb régiókban,
  • A pedagógus-továbbképzés összehangolt fejlesztését,
  • A pedagógusképzésben a közoktatási gyakorlati terepekkel, a gyógypedagógus képzésben ezen kívül a szociális és az egészségügyi intézményi gyakorlóhelyekkel való együttműködés fejlesztését, a gyakorló terepek spektrumának szélesítését, a gyakorlati képzés minőségfejlesztését
  • A pedagógusképzés minőségi fejlesztését szolgáló kutatások kezdeményezését, szolgáltatások megerősítését, intézményesülését. 

 

A fentiekben felsorolt és valamennyi egyéb tevékenység megvalósítása érdekében az ELTE projekt irodát hozott létre a Pedagógikum Központ szervezeti bázisán.

 

A projekt szakmai vezetője: Dr. Károly Krisztina habilitált egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

A projekt menedzsere: Dr. Felvinczi Katalin, habilitált egyetemi docens, a Pedagógiai Pszichológiai Kar nemzetközi és pályázati dékán helyettese

A koordinációs pillér vezetője: Salát Magdolna, tanársegéd (2015. június 15-ig), Dr. Nemes Iringó, pályázati referens (2015. június 15-től).

A pénzügyi vezetői feladatok Stiglincz Zsuzsanna pályázati referensre hárultak, az ő munkáját Bathó Zoltán pénzügyi munkatárs segítette.

A projekt szakmai asszisztensi feladatainak ellátását Sós Ilka (2015. június 30-ig) és Kandikó Viktória (2015. július 1-et követően) biztosította.