AZ ELTE INFORMATIKAI KAR ALPROJEKTJE

A pedagógusképzés módszertani támogatása, képzés- és tartalomfejlesztés

Az új, osztatlan (4+1 és 5+1 éves) informatikatanár képzésben használható tananyag- és taneszközfejlesztés ezen a műveltségterületen a KKK-nak megfelelően kidolgozott tantervi hálókból és tárgyleírásokból kiindulva valósult meg. Tematika, jegyzet és digitális oktatási segédanyag létrehozását (illetve ha megvalósítható a projekt időtartama alatt, akkor ezek kipróbálását is) valósítottuk meg számos szakmódszertani tárgy esetében.

Az informatika tanár szakos képzésben található szakmódszertani tantárgyak tananyagfejlesztése (akadálymentes SCORM formátumban):

  • Elemi informatika I.
  • Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása I.
  • Feladatmegoldó szeminárium – Logo versenyfeladatok
  • Feladatmegoldó szeminárium I.
  • Tantárgyi alkalmazások – a számítógépes szimuláció alapjai
  • Feladatmegoldó szeminárium – Alkalmazói versenyfeladatok

Elkészült a 6 tantárgy elektronikus jegyzete, melyet az összes informatika tanár szakos hallgató (az ország bármely tanárszakján, nappali és levelező tagozaton is) használhat. Ezek nagyobb részt új, az informatika tanári KKK követelményei alapján létrehozott tárgyak, kisebb részben pedig megújított és országosan egységesítendő tantárgyak. A Feladatmegoldó szemináriumhoz készülő 2 elektronikus jegyzet tartalma miatt alkalmas arra, hogy általános és középiskolai tanárok intenzíven használhassák a tehetséggondozásban, versenyfelkészítésben. 

A közoktatásban megjelent új szabályozások (elsősorban a Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv) megjelenése minden tanár munkáját érinti, de kiemelt fontosságú a vezető tanárok és a mentortanárok, valamint az informatika szakmódszertanosok számára. Az ő feladatuk a tanárjelöltek bevezetése a tanári munkába, aminek elengedhetetlen feltétele az aktuális szabályok és a legmodernebb módszertanok megismertetése. Eredmény (célcsoportnak nyújtott támogatás): A projekt keretében lehetőséget biztosítottunk 30 fő részére e képzésben való részvételre.

A pedagógusképzés módszertani, szakmódszertani kutatásának elősegítése

Fontosnak tartjuk, hogy a vezető tanárok a mély gyakorlati ismereteik mellett tudományosan (a tanári hivatásukhoz kötődő, elsősorban szakmódszertani területen) is magasan képzettek legyenek. A tudományos fórumokon megjelenésükhöz azonban komoly támogatásra van szükségük (úgy szakmai és nyelvi segítségre, mind a részvétel támogatására). Eredménye: 7 idegen nyelvű publikáció megjelenésének támogatása (fordítás, szakmai segítés).

Intézményi részvételek biztosítása a jogszabály alapján kialakított tanárszakok és képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerinti tantervi ajánlások kidolgozásában, kapcsolódó taneszköz- és módszertani fejlesztés

A Nemzeti alaptanterv (és az erre épülő tanári KKK-k) egyik fontos célkitűzése a tantárgyak közötti kooperáció erősítése. Ez a korábbi tanárképzésben (nem csak az informatikában, hanem más szakokon is) eléggé esetleges volt. Három programcsomagot (fizika, kémia és biológia tantárgyakhoz) állítottunk elő, amely alkalmas arra, hogy létrehozásukban, alkalmazásukban együttműködjenek az informatika szakos tanárok a természettudományos tanárokkal, valamint mintákat adjunk olyan modern projektoktatásban használható feladatokra, amelyekkel az iskolában egy informatikatanár és különböző természettudományos tanárok közösen kezdeményezhetik diákjaik tantárgycsoportokhoz tartozó projektmunkáit.

Online feladatkitűző és értékelő rendszert hoztunk létre az informatika tanárképzéshez, valamint a közoktatás tehetséggondozásához.

A rendszerbe bármely tanuló (mind a felsőoktatásból, mind a közoktatásból) beléphet, itt feladatokat kaphat, a megoldások beküldésével egyidőben online értékelést kap megoldásának helyességéről, hatékonyságáról. A diákok (és tanáraik) a teljes feladatmegoldó folyamatukról bármikor visszanézhető értékelő folyamatot láthatnak. A rendszert létrehozása után e pályázat keretében feltöltöttük mintegy 1200 feladattal, az értékelésükhöz szükséges szoftvereszközökkel (automatikus értékelő programmal), valamint a megoldásukhoz szükséges támogatással (a rendszer a későbbiekben további feladatokkal bővíthető). A feladatok a tanárképzéshez és a tehetséggondozáshoz (középiskolás versenyfeladatok) kapcsolódnak. Eredménye: online feladatkitűző és értékelő rendszer, 1200 feltöltött feladattal.

Megújított tartalmakhoz illeszkedő felsőoktatási pedagógus továbbképzési programok fejlesztése, rendeletben meghatározott ún. szakmai megújító programok kidolgozása, gyakornokokat támogató programok fejlesztése

A szakmódszertani képzéshez többfokozatú tanártovábbképzésre van szükség. (Ennek egyik fokozata az ELTE IK részéről 2013 tavaszán akkreditáltatott tanártovábbképzés az informatika oktatás szabályozásáról.) A legelső szint 30 órás továbbképzések kidolgozása az informatika oktatását közvetlenül érintő területeken (Új technológiák, Informatika és tehetséggondozás, Informatika és érettségi, Informatika és tanterv). Ezek lehetőséget teremtenek először a tanárképzésben aktív vezető tanárok és mentortanárok számára (ún. képzők képzése), majd pedig a gyakorló pedagógusok széles köre részére koncepciók megismerésére és alkalmazására az iskolai munkájukban. Eredménye: négy 30 órás pedagógus-továbbképzési program kidolgozása és akkreditálásra beadása.

A tanártovábbképzés második szintje a pedagógus szakvizsga, harmadik szintje pedig a pedagógusok, szakmódszertanosok számára szolgáló doktori képzés. Mindkettőben közös szakmódszertanos tárgyak és számon-kérési rendszerek kidolgozására van szükség. (Ezen tárgyak közül egye-sek igény szerint a későbbiekben rövid ciklusú továbbképzésekben is elindíthatóak.) Eredménye: 3 (a szakvizsgán és a PhD képzésben is alkal-mazható) tantárgy és 2 vizsga kidolgozása és elfogadtatása az ELTE ke-retein belül.

Rendezvényeink:

2014. november 10. - Informatika szakmódszertanos műhely (ELTE, DE, SzTE, EKF, PE)

2014. november 22-24. - Informatika szakmódszertanosok továbbképzése (30 vezető tanár, ELTE, DE, SzTE, EKF, PE oktatói)

2015.március 31. - Informatika szakmódszertanos műhely (ELTE, DE, SzTE, EKF)

Együttműködő partnerek: 

Debreceni Egyetem 

Szegedi Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola, Eger  

Pannon Egyetem, Veszprém

 

Az alprojekt munkatársai:

Szakmai koordináció: Dr. habil. Zsakó László, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE IK)

Menedzsment: Angyalné dr. Alexy Márta (ELTE IK)

Kapcsolat:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.