PPKE

A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 számú, „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projekt az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus egyetem konzorciumi partnerségében valósul meg. A PPKE-t a projektben szakmai szempontból az egyetem Vitéz János Tanárképző Központja képviseli.

A PPKE feladata a projekt megvalósítása során egyfelől a partneri közreműködés valamennyi országos jelentőségű rendezvény lebonyolításában, másfelől két sajátos szakmai terület gondozása – egyúttal egy-egy, ezekre épülő produktum elkészítése.

Az idegen nyelvek műveltségterületen belül a latintanítás tartalmi és módszertani fejlesztését a PPKE workshop-ok rendezésével, illetve egy módszertani tananyag (tanulmánykötet) kiadásával segíti. A kötetet a PPKE illetve az ELTE egy-egy vezető oktatója, valamint a két egyetem illetve a Szegedi Tudományegyetem vezetőtanárai jegyzik. A tananyag jelentősége nem csupán az aktuális korszerűsítés. Hasonló kézikönyv mintegy öt évtizede nem jelent meg magyar nyelven, miközben a nemzetközi és a hazai gyakorlat és szakmai diskurzus is számos értelmezését adja a latintanításnak napjainkban. A kötet módszertani érdekessége, hogy a szerzők közös gondolkodásának, sőt szövegalkotásának eredménye.

A Nemzeti alaptanterv 2012-es változata kiemelt jelentőséget tulajdonít a nevelés fogalmának és gyakorlatának, az alapvető nevelési céloknak, melyek jelentőségükben, a kompetenciafejlesztéshez hasonlóan valamennyi műveltségterületi tartalmat megelőznek. Ilyen alapvető nevelési cél az erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, a testi és lelki egészségre nevelés, a felelősségvállalás másokért, önkéntesség, a fenntarthatóság, környezettudatosság, a pályaorientáció, a gazdasági és pénzügyi nevelés, a médiatudatosságra nevelés, valamint a tanulás tanítása. A PPKE vezetésével, az egyetem, a Corvinus Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola munkatársai által fejlesztett tananyag arra tesz kísérletet, hogy ezeket a témákat egy-egy önálló résztanulmányban feldolgozza a pedagógusképzők, a pedagógusképzésben részt vevők és a gyakorló pedagógusok számára.

Munkatársak:

Szakmai koordináció: Dr. Gloviczki Zoltán, a Vitéz János Tanárképző Központ vezetője, egyúttal a projekt országos tanácsadó testületének tagja

Pénzügyi koordináció: Szabó-Fias Rita

Pályázati adminisztráció: Mihályi Laura