Módszertani Ajánlások, tanulmányok - NAT műveltségi területek mentén specifikált elemek
Cím

Szerző, Szerkesztők, lektorok

Közreműködő kar/intézmény

Letölthető fájl

Kapcsolódó anyagok, megjegyzések
 Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Ének-zene képzési terület 
Deákné Kecskés M.
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Élő idegen nyelv képzési terület

 

 Trentinné Benkő É.,
Radvai T.
 ELTE TÓK
 
 
 
Országos szakmai ajánlás a megváltozott köznevelési környezetbe illeszkedő tanító szakos, informatika műveltségterületes képzési programokra és fejlesztésekre, különös tekintettel a XXI. század kihívásaira és trendjeire

 

Lénárd A. 
ELTE TÓK 

 
 
Országos szakmai ajánlások a tanítóképzés számára
Magyar nyelv és irodalom műveltségterület

 

 Tóth B.
ELTE TÓK 
 
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Matematika képzési terület

 

 
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Morális nevelésre történő felkészítés terén

 

Lehmann M.
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Technika, életvitel és gyakorlat képzési terület

 

 
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Természettudományi képzési terület

 

Mészárosné Darvay S., Bauer Z.
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Testnevelés képzési terület

 

 
ELTE TÓK
 
 
Országos szakmai ajánlás a tanítóképzés számára
Vizuális nevelés képzési terület

 

Bakos T., Sándor Zs., Szabó P., Szunyogh L.
ELTE TÓK,
EKF Comenius Kar,
Kecskeméti Főiskola,
Apáczai Csere János Kar, Győr
 
Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban –
Földrajz szakmódszertani jegyzet
Makádi M., 
Lektor: M. Tóthné Farsang A.
ELTE TTK
Földrajz
Természetismeret szakmódszertani jegyzet
Makádi M., Randóti K., Róka A., Victor A.,
Szerk.: Makádi M.,
Lektorok: Papp K., Szerényi G., Farsang A. 
ELTE TTK
      
Környezettan
Hogyan lesz a földrajztanár? – Segédanyag a gyakorló iskolákban, a külső képzési helyeken és az egyetemi földrajztanárképzésben részt vevők számára
Makádi M.
ELTE TTK
Földrajz
Segédanyag – A téri képességek fejlesztése
Makádi M., 
Lektor: M. Tóthné Farsang A.
ELTE TTK
Földrajz
A szomatopedagógia szakon/szakirányon végzett gyógypedagógusok iránti munkaerő-piaci kereslet alakulása (2014-2015)
  Márkus E., Vörös F.
 ELTE BGGYK 
 
 
A figyelem művészete.
Bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe
Molnár G. T., 
Lektorok: Kalafatics Zs., Szirák P.,
Szerk.: Pintér B.
ELTE BTK
Magyar nyelv és irodalom
Szakpedagógiai körkép I.
Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok
 
Antalné Szabó Á., Bartal M., Bartha Cs., Czibula K., Gonda Zs., Horváth Zs., Kugler N., Molnár G. T., Nemesi A. L., Raátz J., H. Varga Gy.,
Lektorok:  Kalafatics Zs., Pintér B., Kecskés J.,
Szerk.: Antalné Szabó Á., Laczkó K., Raátz J.

 

ELTE BTK
Magyar nyelv és irodalom
 Szakpedagógiai körkép II.
Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok
 
Baditzné Pálvölgyi K., Boócz-Barna K., Debreczeni Cs.,  Dóczi B., Eszenyi R., Feld-Knapp I., Halápi M.,  Márkus É., Müller M., Pálffy G., Reményi A.,  Salusinszky G.,
Lektorok: Bikics G. A., Fábián Gy., Haász G., Jancsó K., László T., Propszt E.
Szerk.: Major É., Tóth E.

 

 ELTE BTK
 
Idegen nyelvek 
 Szakpedagógiai körkép III.
Művészetpedagógiai tanulmányok
 
Balázs Z., Bethlenfalvy Á., Bodnár G., Bujtor A., Czakó D., Eck J., Kárpáti A., Pallag A., Schilling Á., Szíjártó I., Zombori B.,
Lektorok: Gabnai K., Gaul E., Herzog Cs., Maczelka N., Mann D.
Szerk.: Bodnár G., Szentgyörgyi R.

 

 ELTE BTK
 
Művészetek 
 GrammatiCALÉ.
Support pour l’enseignement de la grammaire
 
Körmendy M., Kovács M.,
Lektor: Nagy A.,
Szerk.: Pallai K. S. 
 
ELTE BTK 
 Idegen nyelvek
Deutsch als Fremdsprache unterrichten lernen
 
Boócz-Barna K., Feld-Knapp I., Kárpáti Zs., Kertes P., Palotás B.,
Lektorok: Horváth A., Scheibl Gy.,
Szerk.: Rudolf R.
 
ELTE BTK
Idegen nyelvek
El español en el aula.
Material complementario para la formación de profesores de ELE húngaros
 
Baditzné Pálvölgyi K., Balázs-Piri P., Jeszenszky M., Juan José Luján Egea,
Lektorok: Jancsó K., Pál Á.,
Szerk.: Santosné Blastik M.
 
ELTE BTK
 Idegen nyelvek
Ének-zenei ismeretek.
Tananyag az ének-zenei kritériumvizsgához
 
Bodnár G., Erdős Á., Kabdebó S.,
Lektor: Maczelka N.,
Szerk.: Tóth E.
 
ELTE BTK
Művészetek
Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban –
Földrajz szakmódszertani jegyzet
Makádi M.,
Lektor: M. Tóthné Farsang A.
ELTE TTK
Földrajz