Tematikák, képzési tervek, óratervek - Nat műveltségi területek mentén specifikált elemek

Cím

Szerző, Szerkesztők, lektorok

Közreműködő kar/intézmény

Letölthető fájl

Kapcsolódó anyagok, megjegyzések
Óratervek a kémia és a környezettan oktatásához
Balázs K., Bodó J., Böddiné Schróth Á., Csenki J., Dancsó É., Kutrovácz L., Labancz I., Nagy M., Szakács E.,
Szerk.: Szalay L., 
Lektorok: Riedel M., Rózsahegyi M., Wajand J.
ELTE TTK
Kémia
 A Számítógépes vizualizációs technikák tantárgy tematikája
 Főző A.
 ELTE TTK
 
 Kémia
 Földtudományi tartalmú szakmódszertani terepmunkaterv a földrajz és a természetismeret szakos tanárképzéshez
 Összeállította:
Angyal Zs.,  Makádi M. 
 ELTE TTK
 
 Földrajz
 A Természettudomány és társadalom tantárgy tematikája
Láng Gy., Riedel M., Homonnay Z., Hrasko G., Lendvai J., Haszpra T., Kacskovics I., Müller V., Tamás L., Pálfi J., Weiszburg T., Török Sz.
 Szerk.: Szalay Luca
 ELTE TTK
 
 Kémia
Óratervek a kémia és a környezettan oktatásához
Balázs K., Bodó J., Böddiné Schróth Á., Csenki J., Dancsó É., Kutrovácz L., Labancz I., Nagy M., Szakács E.,
Lektorok: Riedel M., Rózsahegyi M., Wajand J.,
Szerk.: Szalay L.
ELTE TTK
Kémia
A NAT-hoz kapcsolódó, kompetencia-orientált képességfejlesztő tanegységek kurzusleírásai
 dr. Szekeres Á.
ELTE BGGYK
 
 Tematikus terv: Listening skills development (age 6–9) in a class of free choice
-Idegen nyelvek (Angol) műveltségi terület 1–4. osztály számára  
 Taylor J.,
Lektorok: Szepesi J., Trentinné Benkő É., Reyes M. T.,
Szerk.: M. Pintér T.
 ELTE TÓK
 
 
Tematikus terv: Negyed szünet tanítása -
Művészetek (Ének-zene) műveltségi terület 1. osztály számára
Varga L., B.,
Lektorok: Döbrössy J., Kismartony K.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: A Paint rajzolóprogram funkcióinak megtanítása 4. osztályban -Informatika műveltségi terület 4. osztály számára
Tóth E.,
Lektor: Kulman K.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: A beszédhangok képzése. A magánhangzók képzése. A magánhangzótörvények. -
Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 5. osztály számára
Gajdóné Gődény A.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: Hosszúságmérés a 3. osztályban -
Matematika műveltségi terület 3. osztály számára
Szeremlei Zs., 
Lektor: Kulman K.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: Flexion der Verben Themenplan -
Idegen nyelvek (Német) műveltségi terület 1-4 osztály számára
Csögör D.,
Lektor: Radvai T.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: A víz mint élettelen környezeti tényező a 6–12 éves korosztályban folyó természetismereti nevelő-oktató munkában -
Ember és természet műveltségterület 2. osztály számára
Bauer Z., Párkányi Zs.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: Ugróerő és ugróképesség fejlesztése 2. osztályban -
Testnevelés és sport műveltségi terület 2. osztály számára
Dobner K.,
Lektor: Várnai P.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Óravázlat: Az ókori görög világ - 
Ember és társadalom műveltségi terület 5. osztály számára
Salga K., 
Lektor: Farkas M., Lehman M.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: A differenciált motiválás módszerei kifejező alkotásokhoz, az általános iskola kezdő szakaszában -
Művészetek (Vizuális nevelés) műveltségi terület 2. osztály számára
Iliás D.,
Lektor: Bakos T.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK
 
Tematikus terv: Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos kézművességek köréből
Bonnyai Zs., Géczi-Laskai J.,
Szerk.: M. Pintér T.
ELTE TÓK