Tankönyvek, jegyzetek - NAT műveltségi területek mentén specifikált elemek
Cím

Szerző, Szerkesztők, lektorok

Közreműködő kar/intézmény

Letölthető fájl

Kapcsolódó anyagok, megjegyzések
Kézművesség – a technika, gyakorlat és életvitel tantárgy kiegészítő jegyzete 
Géczi-Laskai J.,
Lektorok Bakos T., Csiki L.
ELTE TÓK
 
 Vízhezszoktatás – úszásoktatás, Szakmódszertani ajánlások, tudnivalók kisgyermekek úszásoktatásához
  Tóvári F., Prisztóka Gy., Tóvári A.
 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézete
 
 
Képességek fejlesztése a biológiatanításban:  problémamegoldás, modellezés, metakogníció és a motiváció
Revákné Markóczi I.,
Szaklektor: Berczelédi R.
ELTE TTK
Biológia
Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája
 Lőw P., Kovács A. L., László L.,
Lektor: Horváth Zs.
ELTE TTK
Biológia
A fizika tanítása a középiskolában
Főzy I., Illy J., Jenei P., Juhász A., Tasnádi P., Wiener Cs.
Szerk.: Juhász A.
ELTE TTK
Fizika
Gyűjtemény a fizika interdiszciplináris szemléletű tanításához
Rajkovits Zs.
ELTE TTK
Fizika
Számítógép a fizika tanításában
Bérces Gy.
ELTE TTK
Fizika
Tantárgyi integrációs szakanyag a természetismeret-környezettan tanár szakos képzéshez
Illy J., Tasnádi P.,
Lektor: Szunyogh G.
ELTE TTK
Fizika
Környezettan szakmódszertani jegyzet

Böddiné Schróth Á., Chikán É., Fernengel A.s, Fodor E., Kéri A., Szászné Heszlényi J.,
Lektor: Kardos L.,
Szerk.: Böddiné Schróth Á.
ELTE TTK
Környezettan
Matematika kritériumtárgy - Segédanyag az ELTE TTK matematika alap és osztatlan tanárszakosok számára 
Pálvalfi J.,
Lektor: Vásárhelyi É.,
SZerk.: Fried K. 
 ELTE TTK
 
 Matematika
Szaktárgyi és szakmódszertani továbbképzés programja fizikatanár mentorok számára
Radnóti K.,
Lektor: Adorján F.
ELTE TTK
Fizika
Számítógépes vizualizációs technikák 
Főző A.,
Lektor: Riedel M.
ELTE TTK
Kémia
Tanár továbbképző e-learning tananyag a természettudományos tárgyak informatikai eszközökkel segített tanításához:  Farkas Bertalan Péter: IKT eszközök és módszerek a földrajztanításban 
Farkas B. P.
ELTE TTK
Tudomány-
kommunikáció
Tanár továbbképző e-learning tananyag a természettudományos tárgyak informatikai eszközökkel segített tanításához:  Korszerű IKT-módszerek és eszközök a XXI. századi fizikaoktatásban
 
ELTE TTK
Tudomány-
kommunikáció
A kémiatanítás módszertana 
Balázs K., Böddiné Schróth Á., Csenki J., Főző A., Labancz I., Riedel M., Róka A., Rózsahegyi M., Szalay L., Tóth Z., Wajand J.,
Lektorok: Riedel M. (1. kötet), Rózsahegyi M. és Wajand J. (2. kötet)
 Szerk.: Szalay L.
ELTE TTK 
 Kémia
A figyelem művészete - Bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe
 Molnár G. T.,
Lektorok: Kalafatics Zs., Szirák P.,
Sorozatszerk.: Antalné Szabó Á., Major É.
ELTE BTK
Magyar nyelv és irodalom
Deutsch als Fremdsprache unterrichten lernen
Boócz-Barna K., Feld-Knapp I., Kárpáti Z., Kertes P., Palotás B.,
Lektorok: Horváth A., Scheibl Gy.,
Sorozatszerk.: Antalné Szabó Á., Major É.
ELTE BTK
Német
A NAT-hoz kapcsolódó, kompetencia-orientált képességfejlesztő tanegységek kurzusleírásai
dr. Szekeres Á.
ELTE BGGYK
 
Feladatmegoldó szeminárium – Logo versenyfeladatok
Abonyi-Tóth A., Heizlerné Bakonyi V., Zsakó L.
ELTE IK
 
A fizika tanítása a középiskolában
 Főzy I., Illy J., Jenei P., Juhász A.,Tasnádi P., Wiener Cs.,
Szerk.: Juhász A.
ELTE TTK
Fizika
Számítógép a fizika tanításában
Bérces Gy.
ELTE TTK
Fizika
 A környezettan tanításának módszertana 1.
 Kriska Gy., 
Lektor: Revákné Markóczi I.
 ELTE TTK
 
 Biológia
A környezettan tanításának módszertana 2. 
 Kriska Gy., 
Lektor: Revákné Markóczi I.
 ELTE TTK
 
 Biológia
 Állatszervezettani gyakorlatok
Csikós Gy., Csizmadia T., Csörgő T., Kárpáti M., Kis V., Kovács A., Molnár K., Pálfia Zs., 
Szerk.: Lippai M.
ELTE TTK 
 
 Biológia
 Biokémia gyakorlati jegyzet
 Molnár T., Porrogi P., Venekei I.,
Szerk.: Szilágyi L.
ELTE TTK
 
 Biológia
 Szakmódszertani jegyzet: A biológia tanítása 1.
 Karkus Zs.,
Lektor: REvákné Markóczy I.
 ELTE TTK
 
 Biológia
 Szakmódszertani jegyzet: A biológia tanítása 2.
 Karkus Zs.,
Lektor: Revákné Markóczy I.
ELTE TTK
 
 Biológia
 Képességek fejlesztése a biológia tanításában: problémamegoldás, modellezés, metakogníció és a motiváció
 Revákné Markóczy I.,
Lektor: Berczelédi R.
ELTE TTK 
 
Biológia 
 Humánbiológia és egészségtan
Zsákai A.,
Lektor: Pápai J. 
ELTE TTK
 
Biológia 
 A prokarióták világáról tanároknak
 Borsodi A., Márialigeti K., Pohner Zs.,
Lektor: Kovács G.
ELTE TTK
 Biológia
 Média és matematika
 Korándi J.,
Lektor: Vásárhelyi É.,
Szerk.: Fried K.
ELTE TTK 
 
Matematika 
Tanításkísérő szeminárium
Török J., Vásárhelyi É., 
Lektor: Székely P.,
Szerk.: Fried K.
ELTE TTK
Matematika
Valóságközeli és modellezési feladatok
Ambrus G.,
Lektor: Ambrus A.,
Szerk.: Koren B.
ELTE TTK
Matematika
Lehetőségek -
Könyv a latintanításról
Dejcsics K., Dudás T., Ferenczi A., Gesztesi E., Gloviczki Z., Imre F., Jankovics L.
PPKE